Menu

Duurzaamheid & circulariteit

De Egyptenaren en Romein kenden al de voordelen van het gebruik van beton. Destijds nog ongewapend. Beton is een eeuwenoud product met een rijke historie. Verfijning van het product vond vanaf de 18e eeuw plaats. Schaarste in grondstoffen en ontwikkelingen naar een circulaire wereld dwingen ons anders met onze grondstoffen om te gaan en anders te denken. Die uitdaging zijn we aangegaan en zien we als een kans om te laten zien waar we voor staan.

contact-persoon
Meer weten?
Wil je meer weten over onze duurzaamheidsambities?

Een schonere wereld met gerecyclede grondstoffen

We zien het als onze verantwoording om CO2 uitstoot te minimaliseren door minder milieubelastende bedrijfsprocessen toe te passen in onze fabriek. Restbeton wordt bijvoorbeeld als betongranulaat in plaats van grind in onze nieuwe producten verwerkt. Hiermee wordt de kringloop van dit materiaal circulair gesloten. Het is voor ons vanzelfsprekend afval te scheiden waarbij in principe bijna alles opnieuw gebruikt kan worden.

Life Cyclus Analyse (LCA)
Als eerste en enige betonproducent heeft Bisoton de Environmental Product Declaration (EPD) ontvangen. Dat betekent dat wij vanaf nu inzicht geven in de milieuprestaties van al onze gevelelementen. Vanaf heden vindt u onze populaire gevelelementen terug in het Nationale Milieudatabase!

Uiteindelijk willen we de schoonste betonfabriek van Nederland zijn.

Duurzaamheids-certificaten en rapportages
Een EPD. Wat is het?

EPD's worden gebruikt  om specifieke, nauwkeurige en niet misleidende informatie te verstrekken over de milieu-impact van producten. Zo vormt het een document waarmee de milieu-impact van een product gecommuniceerd kan worden. Dit document communiceert de resultante zowel intern - met collega's - als extern met klanten. Waar een LCA rapport dus vaak intern wordt gebruikt, kan een EPD worden gebruikt om de milieu-impact van een product extern te communiceren 

Daarnaast is het zo opgesteld dat het gemakkelijk is om verschillende producten met elkaar te vergelijken. Zo kunnen deze worden gebruikt om producten te kunnen beoordelen, om eerlijke keuzes te ondersteunen en om de markt te stimuleren hun mileu impact voortdurend te verbeteren. 

BRON: https://hhc.earth/nl/wat-is-een-environmental-product-declaration-epd/

Om de geldigheid te waarborgen, moet deze altijd worden geverifieerd door een erkende en onafhankelijke LCA-deskundige. Na verificatie zijn de bestanden geldig voor een periode van maximaal vijf jaar.