Menu

Algemene Voorwaarden

Sinds 2012 produceert Bisoton vanuit de sterk geautomatiseerde fabriek in Ede geïsoleerde en massieve prefab betonwanden. Met onze geavanceerde productielijnen zijn wensen en eisen eenvoudig te verwerken. Denk hierbij aan hoge isolatiewaarden, verschillende steenmotieven, kleurbeton en speciale afwerkingen.

Contact opnemen
contact-persoon
Direct contact?
Wij staan je graag te woord
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BisoTON B.V.

 
Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Geen garantie op juistheid

BisoTON B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BisoTON B.V.. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.