Duurzaamheid

  • Bouwen aan circulaire producten
  • Reduceren van energie, CO2 in het productieproces
  • Minimaliseren van afval en hergebruik hiervan
De schaarste in grondstoffen en de ontwikkelingen richting een circulaire economie bieden Bisoton uitdagingen en tegelijkertijd fantastische kansen.

Het reduceren van uitstoot, afval en energie is een voordurend en vanzelfsprekend proces binnen de bedrijfsvoering van Bisoton. Zo minimaliseren wij de CO2-uitstoot door minimale toevoeging van cement in het betonmengsel. 

Naast een duurzaam productieproces bouwen wij innovatieve en circulaire producten en oplossingen. Bouwen met Bisoton? Laten we kennismaken! 

Onze fabriek bezoeken?